ПИНО АКРОБАТ

При натискане на страничното копче акробатът прави различни акробатични номера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *