Ко-миксер брой #5 В движение

„Ко-миксер” е периодично издание съдържащо кратки комикс истории от различни автори,
без продължение, които са обединени под една тема, различна за всеки брой.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *